Tag: 888.it casinoผล บอล สวีเดน วัน นี้

หนึ่งเดียวในไทย! “ใส่บาตรเทียน” ประเพณีวันเข้าพรรษา เสน่ห์เมืองน่าน

“วันเข้าพรรษา” เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยสำหรับพระสงฆ์เอาไว้ ให้พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจำในวัดตลอดฤดูฝน ในอดีตพระสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ทำให้ชาวบ้านช่วยกันหล่อเทียนและนิยมถวายเทียนให้พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้ในช่วงเข้าพรรษา จนกลายเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบเนื่องติดต่อกันมา ต่อมาก็ได้มีการหล่อเทียนขนาดใหญ่ เรียกว่า เทียนพรรษา หรือมีการจัดขบวนแห่อย่างเอิกเกริกสนุกสนานให้เราได้เห็นกันจนถึงทุกวันนี้ ภาพ : วัดบุญยืน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน อย่างไรก็ตามแต่ละภูมิภาคได้มีการผสมผสานวัฒนธรรมของตัวเองลงไปด้วย ทำให้กิจกรรมในวันเข้าพรรษาของแต่ละภูมิภาคอาจต่างกัน อย่างที่จังหวัดสระบุรีมีพิธีตักบาตรดอกพรรษา ขณะที่จังหวัดสุรินทร์มีพิธีตักบาตรบนหลังช้างเป็นต้น ที่น่านเอง มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษาที่โดดเด่นไม่แพ้กุน ถือเป็นประเพณีงานบุญแห่งเดียวในประเทศ ประจำภาคเหนือ คือ “การใส่บาตรเทียน” การใส่บาตรด้วยเทียนนอกจากจะให้พระและสามเณรได้ใช้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยและใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ แล้ว ปราชญ์เมืองน่านในอดีตยังนัยยะแฝงเข้าไปคือ การแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย ครูบาอาจารย์…